Bredaose les van de Paoters

Paoters zorgen voor forse injectie van restauratie-en onderhoudsfonds Grote Kerk

n 2015 en in 2018 hebben de bekende poaters Terrepetijn en Sjaggeriin met hun Bredaose Les de Grote Kerk met ruim duizend bezoekers de kerk stampvol gekregen. De beide lessen leverden ruim 24.500 euro op ! (11.000 euro in 2015 en 13.500 euro in 2018). De voilledige opbrengst gaat naar de het onderhoud en restauratie van de Grote Kerk. Vooral nu van belang omdat juist in 2018 het Rijk voor elke euro, die de Stichting Grote Kerk ophaalt, er twee bij legt. Hulde daarom voor het initiatief van deze creatieve geesten. Helaas was het echt de laatste maal dat dit duo ons voorging in het doceren van het Bredaos. Pater Sjaggerijn, beter bekend als Theo Borghouts is op 4 december overleden, een verlies voor zijn naasten, voor de stad, zijn vriend Theo Melis (pater Terrepetijn) en carnavalsminnend Breda.

 

X