Grote Kerk Breda – plek van verbinding in het hart van de stad

Grote Kerk Breda – plek van verbinding in het hart van de stad

De Grote Kerk Breda is niet weg te denken uit de stad. Veel Bredanaars voelen zich pas thuis als ze de toren van de Grote Kerk zien. De Grote Kerk Breda vertelt de verhalen van Breda en van Nederland – van toen, nu en de toekomst. Restauratie en instandhouding van het rijksmonument koppelen we aan eigentijdse programmering. In alles wat we doen staan impact, kwaliteit, inclusie, innovatie en duurzaam ondernemen centraal. In verbinding met uw organisatie en dankzij uw steun realiseert de Stichting Grote Kerk Breda een duurzame toekomst voor de stad en de Grote Kerk Breda. U bent onmisbaar voor ons, zeker in deze tijd.

Verbind uw bedrijf aan de Grote Kerk Breda en draag een steentje bij aan de toekomst

Dit hebben we al gerealiseerd dankzij de bedrijven die hun naam verbonden hebben aan de Grote Kerk Breda

De Grote Kerk Breda is hét icoon van de stad, waar iedereen trots op is. Het is een belangrijk rijksmonument, een Brabants topmonument en boven alles een plek van verbinding en verwondering in het hart van de stad. Jouw steun is nodig om de kerk in al haar pracht te behouden. Uw steun is nodig om de kerk in al haar pracht te behouden.

Restauratie van de kooromgang

Tijdens de huidige restauratie worden o.a. de ornamenten van de kooromgang hersteld. De Grote Kerk Breda is grotendeels gebouwd in de kenmerkende Brabantse gotiek stijl, een bouwstijl die eind 15e eeuw overgaat in de Renaissance – architectuur die we ook terugzien in de kerk. Deze kanthogel (links) is daar een voorbeeld van: Brabantse gotiek, gecombineerd met een gespierde centaur in Renaissancestijl.

Een duurzaam en innovatief traject

De natuursteen die toegepast wordt kan honderden jaren meegaan en wordt bewerkt d.m.v. de nieuwste technologie. Versleten stenen die tijdens de restauratie worden vervangen, worden eerst met klei gereconstrueerd in hun oorspronkelijke vorm om 3D gefotografeerd te worden. Vervolgens freest een robot de basisvorm uit – tot de laatste details. Die laatste details blijven namelijk mensenwerk.

Beeldhouwen blijft ambacht

Nadat de steen door de freesmachine de juiste vorm heeft gekregen, worden de laatste details zorgvuldig met de hand aangebracht door een beeldhouwer. Het ornament krijgt dan zijn zogeheten ‘historisch slag’, waardoor het zijn karakter krijgt. Dit proces wordt nauwgezet gemonitord door onze restauratiearchitect BBM en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Check, check, dubbelcheck

De gerestaureerde stenen worden rechtstreeks vanuit de steenhouwerij in hun originele positie teruggeplaatst in de kooromgang. Voordat elke fase van de restauratie afgerond kan worden – de huidige restauratie t/m 2027 heeft 10 fasen – wordt een controle uitgevoerd door de restauratiearchitect, de aannemer en alle overige belanghebbenden die bij de restauratie betrokken zijn.

Donatiemogelijkheden

Genootschap

Een mooi gebaar aan de stad en de Grote Kerk door bedrijven en Bredanaars

€ 1750,- per jaar

Steun het restauratieplan

Verbind uw bedrijf of merknaam aan concrete onderdelen van het restauratieplan

Eenmalige donatie

Gilde

Vrienden en bedrijven met hart voor de Grote Kerk Breda netwerken bij het Gilde

€ 250,- per jaar

Handig om te weten:

De Grote Kerk Breda heeft een ANBI status. Uw zakelijke gift is voor 150% aftrekbaar van de belasting. Bedrijven kunnen giften zonder drempel aftrekken van de vennootschapsbelasting (max 50% van de winst, tot € 100.000,- per jaar)

Waarom zij de Grote Kerk Breda steunen

Vivian Pols – Nassau Sneltransport

‘Ik ben Vriend van de Grote Kerk Breda omdat ik graag een persoonlijke bijdrage wil leveren aan het boegbeeld van onze stad en omdat ik me daarnaast betrokken voel als inwoner bij het voortbestaan van de kerk’

John Visser – JV Graphic Design

‘De kerk staat voor mij symbool voor thuiskomen. De Grote Kerk Breda is het icoon van de stad en ik denk dat we daar allemaal een steentje aan bij moeten dragen.’

Geef toekomst aan de Grote Kerk Breda

Foto header: Rob van Esch, architectuurfotograaf.nl