1795 – heden

Een algemeen verbod tot begraven in de kerk werd met ingang van 1 januari 1829 van kracht.