Huisregels Grote Kerk Breda

>  Read in English

Huisregels Grote Kerk Breda

 • De Grote Kerk Breda is een historisch rijksmonument, ga er respectvol mee om.
 • In de Grote Kerk Breda worden geen huisdieren toegelaten. Hulphonden vormen hierop een uitzondering.
 • Ouders/begeleiders zijn zelf verantwoordelijk voor, en aanspreekbaar op, het gedrag van hun meegebrachte kinderen.
 • Leraren/begeleiders zijn zelf verantwoordelijk, en aanspreekbaar op, het gedrag van de meegebrachte groepsleden.
 • Indien u geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs kunt u, tot 24 uur voor aanvang van de activiteit, gebruik maken van de refund mogelijkheid via: https://tickets.grotekerkbreda.nl/nl/ticketsupport
 • Stichting Grote Kerk Breda geeft geen vergoeding bij verlies of diefstal van vooraf gekochte tickets.

Huisregels in de Toren:

 • De Toren is uitsluitend te beklimmen onder begeleiding van een gids van Gilde de Baronie.
 • De aanwijzingen van de gids moeten altijd worden opgevolgd.
 • Een torenbeklimming duurt circa één uur, tenzij anders aangegeven.
 • De gids behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de Toren te weigeren.
 • De maximale groepsgrootte is 16 personen in de Toren.
 • Voor kinderen jonger dan 12 jaar is de Toren niet toegankelijk.
 • U dient fysiek in staat te zijn smalle (deur)openingen te passeren en 287 traptreden te lopen.
 • U wordt verzocht 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn bij de ingang van de Grote Kerk Breda.
 • Het is niet toegestaan om objecten van de Toren af te gooien.
 • U wordt verzocht om tijdens de torenbeklimming het geluid van uw mobiele telefoon uit te zetten.
 • In de Toren worden geen huisdieren / hulphonden toegelaten.
 • De bezoeker is aansprakelijk voor door hem/haar aangerichte schade.