Levend monument

Het kloppend hart van deze stad

De Grote Kerk, ookwel Onze Lieve Vrouwekerk, is onmiskenbaar het hart van Breda. Ze lonkt met een eigenzinnige bouwstijl tussen gotisch en rennaissance. De (Oranje-)Nassaus, voorvaderen van ons Koninklijk Huis, gaven de 15e eeuwse kerk haar grandeur.

Voor vandaag en morgen

De centrale positie in de stad betekent altijd aanloop. Bredanaars komen voor een moment van stilte of voor evenementen als concerten, toespraken en beurzen. Op marktdagen speelt de stadsbeiaarder eigentijdse muziekstukken. De Protestantse Gemeente Breda vervult hier geregeld kerkdiensten.

Gesteund door honderden donateurs, werkt het bestuur voortdurend aan onderhoud en renovaties. Het beheer van het monument draagt Stichting Grote Kerk of Lieve Vrouwekerk.

Van historisch belang

De Grote Kerk is een Rijksmonument, een van de vier topmonumenten in Brabant en maakt deel uit van het Grootste Museum van Nederland.

Van grote historische waarde is het mausoleum van de Nassaus dat huist in de Prinsenkapel. Het grafmonument van Graaf Engelbrecht II in deze kapel is het vroegst bekende renaissance beeldhouwwerk van de noordelijke Nederlanden.

Het kenmerkende lichte interieur kreeg de Grote Kerk in 1637. Toen werden de muren gewit, waardoor het zonlicht dat door de hoge ramen binnenvalt vrij spel kreeg. Achter het kalk ontdekten restaurateurs muur- en gewelfschilderingen. Enkele hiervan zijn met zorg in ere hersteld.

Met vorstelijk verleden

Haar grandeur heeft de kerk te danken aan Engelbrecht I van Nassau. In 1410 tekende hij het initiatief voor de doorontwikkeling van de kerk dat zijn nazaten zouden volgen. Jan IV, Engelbrecht II, Hendrik III van Nassau; allen hebben hun stempel gedrukt op gebouw en interieur. 

In de Prinsenkapel, met een plafond bekleed met bladgoud, bevindt zich het indrukwekkende mausoleum van de Nassau’s. Het is een prachtig geheel van vroeg-renaissance gewelfschilderingen, gebrandschilderde ramen, tapijtschilderingen en houtsnijwerk.