Nieuwe directeur Grote Kerk Breda

Marieke Wiegel

Marieke Wiegel (49) is vanaf 1 januari 2020 de nieuwe directeur van de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk in Breda. Zij volgt Willem van der Vis op die 25 jaar directeur is geweest van de Grote Kerk. Marieke Wiegel heeft ruim 20 jaar ervaring als cultureel manager en curator in prestigieuze organisaties als de stichting World Press Photo (Amsterdam), Magnum Photos (Parijs) en het Institut Néerlandais (Parijs) en het Nederlands Fotomuseum (Rotterdam). Ze is tevens bestuurslid van Art Table Nederland en Breda Photo.

Kees Sol, voorzitter van het bestuur is verheugd over de benoeming van Marieke Wiegel: “We hebben een prachtig gebouw, het ontbreekt echter nog aan een helder profiel. Wat kun je in de Grote Kerk wel en niet verwachten? Met de ervaring en expertise van Marieke Wiegel en haar brede netwerk in de het culturele veld kunnen we de Grote Kerk een scherp en helder inhoudelijk gezicht geven. Tezamen met het behoud en beheer van het gebouw zetten we nog actiever de Grote Kerk op de kaart als icoon van Breda, Brabant en Nederland.”

Marieke Wiegel, nieuwe directeur van de Grote Kerk

3 belangrijke speerpunten

Marieke Wiegel zegt over haar aanstelling:” Ik ben er trots op me actief in te zetten voor dit belangrijke culturele en kerkelijk erfgoed van Breda en van Nederland en ik kijk ernaar uit om samen met het team van de Grote Kerk en het bestuur me de komende jaren te richten op drie belangrijke speerpunten: het realiseren van de restauratie van dit belangrijke Rijksmonument, – cultureel erfgoed van de Nassaus – , de professionalisering van de organisatie en een hoogwaardige culturele programmering die lokaal verankerd is en nationale en internationale uitstraling heeft.”

De ambitie is om een hoog kwalitatief programma neer te zetten dat de geschiedenis en context van de kerk als ijkpunt neemt en tegelijkertijd aansluit bij hedendaagse actuele ontwikkelingen. Impact, kwaliteit, duiding, inclusiviteit en openheid zijn daarbij bepalend. De Grote Kerk is een plek waar verschillende generaties samenkomen en geïnspireerd raken.

Dit streven sluit aan bij het actuele beleid van de stad Breda, de Provincie Brabant en het ministerie van OC&W die allen erfgoed een kwaliteitsimpuls willen geven.

De Grote Kerk Breda maakt deel uit van het programma van het Grootste Museum van Nederland.