Plek van verbinding

in het hart van de stad

De Grote Kerk Breda, ookwel Onze Lieve Vrouwekerk, is onmiskenbaar een plek van verbinding in het hart van de stad. Dat geldt zowel voor het monumentale gebouw zelf als voor de activiteiten die in de kerk ondernomen worden. Ze lonkt met een eigenzinnige bouwstijl tussen Brabantse gotiek en renaissance. De (Oranje-)Nassaus, voorvaderen van ons Koninklijk Huis, gaven de 15e eeuwse kerk haar grandeur. Zij waren de vernieuwers van hun tijd, de Grote Kerk Breda trekt die lijn door met haar eigentijdse programmering.

Voor vandaag en morgen

In samenwerking met een breed netwerk van partners, ondernemers, het onderwijs, kunstenaars en sociaal-maatschappelijke organisaties ontwikkelt de Grote Kerk Breda een vernieuwende programmering die de eeuwenoude verhalen van de kerk en de stad verbindt aan de toekomst en de actualiteit. Zo is de Grote Kerk Breda een plek waar verschillende generaties samenkomen en geïnspireerd raken.

Bezoekers zijn daarnaast altijd welkom voor een moment van stilte of tijdens stadsbrede evenementen zoals het Breda Jazz Festival, Nassaudag of Open Monumenten Dag Breda. Op marktdagen speelt de stadsbeiaardier eigentijdse muziekstukken en in de agenda is terug te vinden wanneer de kerktoren beklommen kan worden.

Gesteund door honderden gewaardeerde donateurs werkt het team van de kerk voortdurend aan onderhoud, restauraties en activatie van de Grote Kerk Breda. Het beheer van het monument ligt bij de Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwekerk.

Van historisch belang

De Grote Kerk Breda is een Rijksmonument, een van de vier topmonumenten in Brabant en maakt deel uit van het Grootste Museum van Nederland.

Van grote historische waarde is het mausoleum van de Nassaus dat huist in de Prinsenkapel. Het grafmonument van Graaf Engelbrecht II in deze kapel is het vroegst bekende renaissance beeldhouwwerk van de noordelijke Nederlanden.

Het kenmerkende lichte interieur kreeg de Grote Kerk in 1637. Toen werden de muren gewit, waardoor het zonlicht dat door de hoge ramen binnenvalt vrij spel kreeg. Achter het kalk ontdekten restaurateurs muur- en gewelfschilderingen. Enkele hiervan zijn met zorg in ere hersteld.

Met vorstelijk verleden

Haar grandeur heeft de kerk te danken aan Engelbrecht I van Nassau. In 1410 tekende hij het initiatief voor de doorontwikkeling van de kerk dat zijn nazaten zouden volgen. Jan IV, Engelbrecht II, Hendrik III van Nassau; allen hebben hun stempel gedrukt op gebouw en interieur. 

In de Prinsenkapel, met een plafond bekleed met bladgoud, bevindt zich het indrukwekkende mausoleum van de Nassaus. Het is een prachtig geheel van vroeg-renaissance gewelfschilderingen, gebrandschilderde ramen, tapijtschilderingen en houtsnijwerk.