Restauraties 2018

De bouw schoof op richting Grote Markt. Opnieuw werd 1 steunbeer aangepakt en 1 balustrade vervangen. Beeldhouwwerk werd op diverse plaatsen vervangen. In 2018 werd ook een nieuwe werkwijze geintroduceerd: de te vervangen onderdelen werden op de steiger gemodelleerd en gescand. Maar nog niet gedemonteerd. Deze winter worden in de steenhouwerij met de scans alle onderdelen nagemaakt. In het voorjaar van 2019 worden alle oude onderdelen gedemonteerd en de nieuwe teruggeplaatst.

Dankzij uw bijdrage blijft de Grote Kerk!